Systeembestandscontrole (SFC.exe)

Controleer systeembestanden.

Voer het hulpprogramma Systeembestandscontrole (SFC.exe)

Ga hiervoor als volgt te werk:

Open een opdrachtprompt. Dit doet u als volgt:

Ga naar start , uitvoeren CMD (enter)

Typ de volgende opdracht bij deopdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER: sfc /scannow

De opdracht sfc /scannow alle beveiligdebestanden scannen en beschadigde bestanden vervangen door een kopie diein een gecomprimeerde map in de % WinDir %\\\\System32\\\\dllcachebevindt zich.

De tijdelijke aanduiding % WinDir % vertegenwoordigt demap Windows besturingssysteem. Bijvoorbeeld C:\\\\Windows.

Opmerking: Sluit dit vensteropdrachtprompt niet totdat de controle voltooid is. De resultaten wordenweergegeven nadat dit proces is voltooid.Nadat het proces is voltooid, kunt u eenvan de volgende berichten krijgen:

Windows bron bescherming heeft schendingenvan de integriteit gevonden.

Dit betekent dat er geen systeembestanden ontbrekenof zijn beschadigd.Windows Bronbeveiliging kan degevraagde bewerking niet uitvoeren.

Voor dit probleem het hulpprogramma Controlesysteembestanden scan uitvoerenin de veilige modus, en zorg ervoor dat de mappen PendingDeletesen PendingRenames in de % WinDir %\\\\WinSxS\\\\Temp.Windows Bronbeveiligingbeschadigde bestanden gevonden en hersteld. Details zijn opgenomen in de CB’s.Logboek % WinDir %\\\\Logs\\\\CBS\\\\CBS.log.

Om gedetailleerde informatie te bekijken overhet scannen en herstellen van het bestandensysteem, ga naarhet bekijken van details van het proces van het hulpprogrammaControle systeembestanden.Windows Bronbeveiligingbeschadigde bestanden gevonden, maar kan niet worden zehersteld. Details zijn opgenomen in deCB’s.Logboek % WinDir %\\\\Logs\\\\CBS\\\\CBS.log.

Als u de beschadigde bestanden handmatig wiltherstellen , geef de details weer van het proces van het hulpprogramma Controlesysteembestanden om te zoeken naar het beschadigdebestand en vervang het beschadigde bestand handmatig met een bekende goedekopie van het bestand.

Geef een reactie