Voorbeeld robot.txt

Voorbeeld van ROBOT.TXT Met vertraging in het laten doorzoeken van een website!

Select & Copy

 

Wildcards etc
Voorbeelden (ROBOT.TXT)
/ Matches the root and any lower level URL.
/* Equivalent to /. The trailing wildcard is ignored.
/$ Matches only the root. Any lower level URL is allowed for crawling.
/fish

Matches any path that starts with /fish. Note that the matching is case-sensitive.

Matches:

 • /fish
 • /fish.html
 • /fish/salmon.html
 • /fishheads
 • /fishheads/yummy.html
 • /fish.php?id=anything

Doesn’t match:

 • /Fish.asp
 • /catfish
 • /?id=fish
 • /desert/fish
/fish*

Equivalent to /fish. The trailing wildcard is ignored.

Matches:

 • /fish
 • /fish.html
 • /fish/salmon.html
 • /fishheads
 • /fishheads/yummy.html
 • /fish.php?id=anything

Doesn’t match:

 • /Fish.asp
 • /catfish
 • /?id=fish
 • /desert/fish
/fish/

Matches anything in the /fish/ folder.

Matches:

 • /fish/
 • /fish/?id=anything
 • /fish/salmon.htm

Doesn’t match:

 • /fish
 • /fish.html
 • /animals/fish/
 • /Fish/Salmon.asp
/*.php

Matches any path that contains .php.

Matches:

 • /index.php
 • /filename.php
 • /folder/filename.php
 • /folder/filename.php?parameters
 • /folder/any.php.file.html
 • /filename.php/

Doesn’t match:

 • / (even if it maps to /index.php)
 • /windows.PHP
/*.php$

Matches any path that ends with .php.

Matches:

 • /filename.php
 • /folder/filename.php

Doesn’t match:

 • /filename.php?parameters
 • /filename.php/
 • /filename.php5
 • /windows.PHP
/fish*.php

Matches any path that contains /fish and .php, in that order.

Matches:

 • /fish.php
 • /fishheads/catfish.php?parameters

Doesn’t match: /Fish.PHP

Geef een reactie