Automatisch inloggen via URL

Automatish inloggen op een website! Later meer info Voorbeeld Inloggen via een URL Kopie...